PRIJAVA

mozaBook in mozaWeb

mozaBook in mozaWeb – izkoristite najboljše, kar ponuja digitalizacija šolskih knjig

Modrijanova platforma za inovativno e-izobraževanje ponuja najboljše rešitve tako za učitelje kakor za učence in omogoča učinkovito prepletanje vsebin tiskanih učbenikov z digitalnimi, ne da bi ob tem krnila ali celo izrinjala iz šol klasične metode poučevanja in učenja. Temelji na dveh programih – mozaWeb in mozaBook.


mozaWeb – za učenca

Platforma mozaWeb omogoča učencem dostop do Modrijanovih interaktivnih učbenikov prek spleta Učenci s kodo, natisnjeno na notranji strani ovitka delovnega zvezka za posamezni predmet, pridobijo brezplačen dostop do interaktivnega učbenika.

Kaj so interaktivni učbeniki?
Interaktivni učbeniki se od tiskanih razlikujejo po tem, da imajo na robovih strani ikone. To so 3D-modeli, videofilmi, zvočni zapisi, fotografije in naloge, ki smo jih vstavili uredniki in jih še vedno dopolnjujemo. Odprejo se s klikom ali dotikom.

Učenci lahko interaktivni učbenik berejo, listajo, uporabljajo povečavo, ne morejo pa shranjevati in dodajati priponk ali lastnih zapiskov.

Kako aktiviram dostop do mozaWeba?

 1. Pojdi na www.mozaweb.com/sl/.
 2. Prijavi se (oz. registriraj, če še nimaš računa mozaWeb).
 3. Klikni na gumb Aktivacija.
 4. Vpiši aktivacijsko kodo, ki jo najdeš na notranji strani ovitka delovnega zvezka, in klikni OK.
 5. Do interaktivnega učbenika dostopaš preko povezave Moja polica, kjer izbereš povezavo Moje knjige.

Kaj omogoča račun mozaWeb Premium?
Račun
mozaWeb Premium omogoča stalen dostop do interaktivnih gradiv tudi učencem. Če imajo učenci sklenjeno naročniško razmerje mozaWeb Premium, lahko učitelj v razredu, opremljenem z računalniki ali tablicami za vse, organizira delo v skupinah. V taki spletni učilnici lahko neposredno na naprave učencev pošlje strani iz knjig, domače naloge, videoposnetke ali interaktivne teste, na svojem računalniku pa pregleduje delo učencev. Povezava med učiteljevim računalnikom in tabličnimi računalniki učencev poteka prek spleta.

Kaj omogoča račun mozaWeb Premium?

 • neomejeno odpiranje skoraj 100 orodij in iger. Nastavljeni pogledi orodij in ureditve eksperimentov se lahko shranijo;
 • neomejeno predvajanje več kot 1000 3D-modelov, več sto videoposnetkov in vseh elementov medijske zbirke;
 • pojasnjevalne napise in zvočne posnetke 3D-modelov ter videoposnetkov v slovenščini in drugih jezikih;
 • reševanje dodeljenih domačih nalog;
 • odpiranje zvezkov, ki jih v programu mozaBook ustvari učitelj ali drug uporabnik in jih preda v skupno rabo;
 • povezovanje z učiteljevim mozaBookom v razredu;
 • lasten mozaWebov račun in prostor za shranjevanje, ki je dosegljiv tudi prek programa mozaBook;
 • odpiranje predstavitvenih knjig in digitalnih učbenikov, listanje, povečevanje delov strani, predvajanje vgrajenih interaktivnih vsebin;
 • brezplačni prenos programa mozaBook in 30-dnevno preizkušanje z vsemi njegovimi funkcijami;
 • dostop do vseh 3D-modelov, videoposnetkov in vseh elementov medijske zbirke


mozaBook – za učitelja

Rešitev mozaBook je programska oprema za izobraževanje, ki si jo naložite na računalnik,  posebej prilagojena učiteljevemu delu v razredu z interaktivno tablo. Njena knjižnica ali medijska zbirka vsebuje več kot 1000 interaktivnih 3D-modelov, več kot 600 videoposnetkov, 800 zvočnih zapisov in 5000 fotografij. Te vsebine so razvrščene po predmetih in stopnjah izobraževanja. Knjižnico sproti dopolnjujemo.

S to opremo lahko predvajate Modrijanove interaktivne učbenike (i-učbenike), ki se od tiskanih razlikujejo po tem, da so digitalizirani in obogateni z različnimi interaktivnimi vsebinami. Za delo z interaktivnimi Modrijanovimi učbeniki je treba pridobiti aktivacijsko kodo. Učitelji, ki kupijo mozaBook, dobijo kode brezplačno za vsak predmet, ki ga poučujejo.

Prednost rabe mozaBooka je, da lahko z njim učitelj nadgrajuje Modrijanove interaktivne učbenike ali si izdela lastni »učbenik« v posebnem zvezku. Tako lahko učne priprave prerastejo v izvirni elektronski učbenik za poučevanje. Učna gradiva in publikacije lahko nadgradi tudi s 3D-animacijami, videoposnetki, zvočnimi posnetki in slikami iz mozaBookove knjižnice, s spleta ali iz lastnih virov na svojem računalniku. S klikom na ikono na robu strani i-učbenika ali zvezka jih odpre in prikaže učencem. Tako ustvarjena gradiva lahko deli z drugimi učitelji.

Med orodji, ki jih ponuja mozaBook, je koristno zlasti orodje za pripravo nalog. Učitelju je na voljo 13 različnih tipov nalog za delo pri pouku ali posredovanje učencem za reševanje doma, če imajo dostop do programa mozaWeb Premium.

Program mozaBook vsebuje tudi približno sto tematskih orodij in iger – od globusa, fizikalnih »laboratorijev«, interaktivnega periodnega sistema in zbirke molekul do klaviature in predstavitve najrazličnejših glasbil.

Programska oprema mozaBook podpira delo na različnih zaslonih na dotik. Ker se upravljalna površina prilagaja velikosti zaslona, se lahko uporablja tako na interaktivni tabli kot na notesniku, tablici ali telefonu.

Učitelj, ki uporablja mozaBook, lahko interaktivni učbenik skupaj s svojimi gradivi naloži na svoj računalnik ali zunanjo enoto. Tako mu pri pouku ni treba biti v skrbeh zaradi spletne povezave.

 

Kako uporabljamo mozaBook?

Video predstavitev (Dávid Furák)

Kratka predstavitev programa mozaBook z nekaj najpogostejšimi vprašanji in odgovori za učitelje in učence.

Vodič za uporabo programov mozaBook in mozaWeb

 

Kaj omogoča mozaBook učitelju, če učenci uporabljajo račun mozaWeb Premium?

V orodju za pripravo nalog je učitelju na voljo 13 različnih tipov nalog za delo pri pouku ali posredovanje učencem za reševanje doma, če imajo dostop do programa mozaWeb Premium.

Program učitelju omogoča tudi poučevanje v spletni učilnici, kamor povabi učence ali dijake. V pouk so lahko vključeni s tabličnimi računalniki. Z brezžično omrežno povezavo med računalniki lahko učitelj sproti preverja, kateri učenci so se vključili v delo. Učencem neposredno na njihove naprave pošlje strani iz knjige, domače naloge, videoposnetke, interaktivne teste. Na svojem računalniku lahko preverja, ali učenci rešujejo zastavljene naloge in kako uspešni so pri reševanju.

 

Primerjava licenc mozaWeb in mozaBook ter cenik

Za naročilo licenc pišite na narocila@modrijan-izobrazevanje.si.

 

 

mozaWeb

mozaBook

 

mozaWeb

mozaWeb Premium

mozaBook Student

mozaBook Personal

mozaBook Classrom

Namenjen

učencu

učencu

učencu

posamezniku

učitelju

Odpiranje publikacij HOME

DA

DA

DA

DA

 

Odpiranje publikacij CLASSROOM

DA

DA

DA

DA

DA

Odpiranje Modrijanovih i-učbenikov z aktivacijsko kodo

DA

DA

DA

DA

DA

Odpiranje interaktivnih vsebin v knjigah

DA

DA

DA

DA

DA

Na koliko računalnikov se lahko naloži licenca?

 

 

1

1

2

(na eni interaktivni tabli in enem osebnem računalniku)

Na koliko računalnikih se lahko istočasno uporablja?

 

 

1

1

1

 Vsebuje orodja mozaTools in igre.

 omejeno

DA

DA

DA

DA

Na voljo celotna vsebina medijske zbirke z vsemi 3D-vsebinami

 

DA

 

DA

DA

Za uporabo na interaktivni tabli

 

DA (licenca Teacher)

 

 

DA

Družabne funkcije

 

DA 

 

DA

DA

Uvoz PDF-datotek v obliki zvezkov

 

 

 

DA

DA

Dostop

zaklenjeno od 8.00 do 12.00

neomejen

neomejen

neomejen

neomejen

Cena / leto

brezplačno

30 EUR/ učenec 

60 EUR/ učitelj

98 EUR

198 EUR

Cena / leto za paketna naročila

 

240 EUR (20 licenc)/učenci

400 EUR (10 licenc)/učitelji

300 EUR (20 licenc)/učenci

1.180 EUR (10 licenc)

 

* Licence ne vključujejo digitalnih knjig. Knjige lahko posebej kupite v naši spletni trgovini.
 Program mozaBook se uporablja na osebnih računalnikih z operacijskimi sistemi Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

 

Dodatna ponudba: mozaMap 

Petjezični geografski atlas (angleščina, nemščina, španščina, francoščina in madžarščina)

 • 41 interaktivnih zemljevidov za razredno stopnjo osnovne šole
  90 EUR/leto
 • 126 interaktivnih zemljevidov za predmetno stopnjo osnovne šole
  130 EUR/leto
 • 260 interaktivnih zemljevidov za srednjo šolo
  180 EUR

 

Za naročilo licenc pišite na narocila@modrijan-izobrazevanje.si.