PRIJAVA

Fizika

Novosti 2020 » FIZIKA

Učbeniški komplet Moja prva fizika smo lani razširili s samostojnim delovnim zvezkom za 8. razred. Letos vam ponujamo njegovo nadaljevanje – samostojni delovni zvezek za 9. razred.

Samostojna delovna zvezka ohranjata vse poglavitne odlike dosedanjih Modrijanovih učbeniških kompletov. Nekoliko skrajšano učbeniško besedilo je še vedno dovolj bogato, da spodbuja pouk, pri katerem ima razumevanje fizikalnih pojavov prednost pred podajanjem naravnih zakonitosti v obliki »kuharskih receptov«. Vsebina samostojnega delovnega zvezka je obogatena še z elementi formativnega spremljanja znanja.

Samostojna delovna zvezka vsebujeta številne naloge, pri sestavljanju katerih smo pazili, da ob ponavljanju in utrjevanju znanja pokažemo še, kje v vsakdanjem življenju lahko učenci pridobljeno znanje tudi uporabijo. Del nalog je zasnovan tako, da jih učenci rešujejo neposredno v gradivo (oblika delovnega zvezka), del nalog pa je namenjen ustnemu odgovarjanju oz. pisanju v zvezek (zbirka nalog).

Tako kot učbenika sta tudi samostojna delovna zvezka dostopna v interaktivni obliki, obogateni s 3D-modeli, videoposnetki, fotografijami in spletnimi povezavami.

Modrijanov učni komplet za fiziko odlikuje tudi dodatno gradivo, ki je brezplačno na voljo na spletu. Prav tako pa smo poskrbeli tudi za dopolnitev vaše zbirke pripomočkov za izvajanje poskusov.

Moja prva fizika 2, samostojni delovni zvezek