PRIJAVA

Kemija

Novosti 2020 » KEMIJA

Samostojni delovni zvezek Moja prva kemija 1 za 8. razred vsebuje učno snov s področja anorganske kemije. Poglavjema Kaj je kemija in Kaj je snov, sledijo Atom in periodni sistem, Povezovanje delcev, Kemijske reakcije, Elementi v periodnem sistemu ter Kisline, baze in soli.

Tudi znotraj samostojnega delovnega zvezka ohranjamo vse poglavitne odlike Modrijanovih učnih kompletov. Nekoliko skrajšano učbeniško besedilo je dovolj bogato, da pomaga izvajati pouk kemije, razumevanje kemijskih zakonitosti pa učenci pridobivajo prek različnih poskusov, ki jih lahko izvajajo sami ali pa jih demonstracijsko izvede učitelj.

Poskuse in naloge smo pozorno izbrali iz delovnega zvezka, dodali pa smo tudi nekaj svežih. Poskuse, ki jih v samostojni delovni zvezek nismo uvrstili, smo zbrali na spletu, kjer so vam na voljo skozi vse leto.

Moja prva kemija 1, samostojni delovni zvezek