PRIJAVA

Angleščina

Novosti 2020 » ANGLEŠČINA

V šolskem letu 2020/21 bo na voljo nov učni komplet Sprint za angleščino od 6. do 9. razreda. Učna serija Sprint ohranja vso tisto najstniško razigranost in vedoželjnost, ki ju osnovnošolci potrebujejo, obenem pa zadosti njihovemu predznanju in jim ponudi nove izzive, saj se angleščine učijo večinoma že pet let.

Ena pomembnejših prednosti učne serije Sprint je zagotovo aktivno razvijanje kompetenc 21. stoletja – kritičnega razmišljanja, sodelovanja, ustvarjalnosti, sposobnosti reševanja problemov in seveda digitalne pismenosti. Obenem novi učni kompleti navdušujejo učitelje z bogatim naborom zanimivih besedil, ki krepijo bralno pismenost učencev in jim širijo besedni zaklad.

Učna serija ponuja tudi bogato brezplačno podporo za učitelja; ta vključuje tudi slovenski dodatek, ki obsega deželoznanske teme.

Učbeniki in delovni zvezki za vse štiri stopnje, od 6. do 9. razreda, so že na voljo.

Sprint 1, učbenik Sprint 2, učbenik Sprint 3, učbenik Sprint 4, učbenik 
 Sprint 1, delovni zvezek  Sprint 2, delovni zvezek  Sprint 3, delovni zvezek  Sprint 4, delovni zvezek