PRIJAVA

Angleščina

Novosti 2020 » ANGLEŠČINA

V šolskem letu 2020/21 bo na voljo nov učni komplet Gateway 2nd edition za poučevanje angleščine v srednjih šolah. Verjamemo, da Gateway 2nd edition ni zgolj še ena izmed potrjenih učnih serij za srednje šole, ampak da prinaša natančno to, kar profesorji angleščine pri svojem pouku najbolj potrebujete in si želite:

  • številna zanimiva in dovolj obsežna besedila, ki spodbujajo kritično razmišljanje, odprte debate in komunikacijo v razredu,
  • sistematično razvijanje in nadgrajevanje besedišča,
  • jasne razlage slovničnih pravil z nalogami različnih težavnosti, ki v razredu omogočajo diferenciacijo,
  • uporabne napotke za uspešno reševanje različnih tipov nalog.

S tipologijo nalog, ki v največji mogoči meri ustreza tudi slovenski maturi, in z obsežnim naborom dodatnega gradiva, ki je na voljo tako za učitelja kot tudi za dijaka, je učni komplet Gateway 2nd edition več kot odlična osnova za uspešne rezultate na maturi.

Učbeniki in delovni zvezki za vse štiri stopnje, od 1. do 4. letnika, so že na voljo.

>> KATALOG

Gateway B2, učbenik Gateway B2+, učbenik