PRIJAVA

Zasebnost

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec te spletne strani je Modrijan izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, tel.: 01 513 46 00, e-pošta: osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si. Modrijan izobraževanje varuje zaupnost vaših osebnih podatkov in jih uporablja izključno za spodaj opisane namene. Vaših podatkov ne bomo uporabljali v druge namene in jih brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Kontaktni podatki naše pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si.

I. Katere moje podatke zbirate ob obisku in zakaj ter kakšna je pravna podlaga za to?
(1) Obisk spletne strani

Kaj in zakaj: Ob vsakem obisku naše spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP-številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Modrijan izobraževanje tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Namen teh postopkov je zagotavljati varnost omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Pravna podlaga: Takšna obdelava je nujna za zagotavljanje varnosti omrežja in informacij.

Koliko časa: Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani.

(2)
Registracija za uporabo gradiv in uporaba gradiv za učitelje

Kaj in zakaj: Če boste želeli uporabljati naša e-gradiva, boste morali na naših spletnih straneh izpolniti registracijski obrazec. Za uporabo e-gradiv so nujno potrebni naslednji podatki: vaše ime, priimek, e-poštni naslov, ime šole, na kateri poučujete, in predmeti, ki jih poučujete. Te podatke potrebujemo zaradi preverjanja upravičenosti dostopa do naših e-gradiv in varovanja naših avtorskih pravic.

Vaš e-poštni naslov bomo uporabili tudi za namene pošiljanja obvestil o naših ponudbah, če boste ob izpolnjevanju obrazca označili, da se s tem strinjate.

Prav tako lahko vnesete svojo telefonsko številko, če želite prejemati naša obvestila/ponudbe/vabila k sodelovanju tudi po telefonu.

Pravne podlage:

  • Izvedba pogodbe o storitvi – da lahko izvedemo storitev omogočanja dostopa do e-gradiv, moramo obdelovati podatke, ki so označeni kot obvezni.
  • Privolitev – če ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice označite, da soglašate s tem, da vaš e-poštni naslov in vašo telefonsko številko uporabljamo za namene obveščanja o novostih.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 2 leti od takrat, ko se odjavite od naših storitev in zahtevate izbris svojega uporabniškega profila.

(3)
Prijava na e-novice

Kaj in zakaj: Pri naročanju na spletne novice poleg vaše IP-številke obdelujemo vaš e-poštni naslov (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec, ter datum in čas prijave. Navedene podatke obdelujemo za namene obveščanja o novostih.

Pravna podlaga: Privolitev – ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice označite, da soglašate s tem, da vaš e-poštni naslov uporabljamo za namene obveščanja o novostih, ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete. Če ne boste označili, da z navedenim soglašate, vam ne bomo pošiljali obvestil na vaš elektronski naslov, niti ga ne bomo zbirali ali drugače obdelovali.

Koliko časa: Podatki o vašem e-poštnem naslovu se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite. Od prejemanja e-novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo, ali pa tako, da pošljete elektronsko sporočilo na naslov osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si.

(4)
Spletne ankete

Kaj in zakaj: Ob izpolnjevanju spletne ankete vas bomo zaprosili za naslednje podatke: vaše ime, priimek, ime šole, na kateri poučujete, in predmete, ki jih poučujete, ter za morebitne druge podatke, ki jih potrebujemo zaradi samega namena ankete. Navedene podatke potrebujemo za izvedbo spletne ankete, predvsem z namenom izboljšanja naših gradiv, ter za zagotavljanje dodatne podpore uporabnikom naših gradiv (zagotavljanje dodatnih gradiv itd.).

Če boste v spletno anketo vnesli svoj e-poštni naslov in telefonsko številko, ju bomo uporabili za namene pošiljanja obvestil o naših ponudbah, če boste ob izpolnjevanju obrazca označili, da se s tem strinjate.

Pravna podlaga: Privolitev – s tem ko v spletni anketi izpolnite polja o osebnih podatkih, se šteje, da soglašate, da jih uporabimo za namene spletne ankete. Na to ste ob izpolnjevanju podatkov tudi posebej opozorjeni.

Privolitev je pravna podlaga tudi v primeru, ko označite, da dovolite uporabo svojega e-poštnega naslova in telefonske številke za namene obveščanja o novostih ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete. Če ne boste označili, da z navedenim soglašate, vaše telefonske številke in e-poštnega naslova ne bomo obdelovali.

Koliko časa: Vaše podatke bomo izbrisali takoj po koncu obdelave odgovorov iz ankete in priprave rezultatov ankete. Če boste označili, da dovolite uporabo svojega e-poštnega naslova in telefonske številke za namene obveščanja o novostih, bomo ta podatka hranili do preklica.

(5)
Obrazec za pogosta vprašanja

Kaj: ime, priimek, tip uporabnika, uporabniško ime oz. e-poštni naslov, šola.

Zakaj: Navedene podatke potrebujemo za namene hitrejšega in učinkovitejšega reševanja vašega vprašanja.

Pravna podlaga: Izvedba pogodbe o zagotavljanju storitve – da lahko izvedemo storitev omogočanja dostopa do e-gradiv in odpravimo morebitne napake na njej, moramo obdelovati podatke, ki so označeni kot obvezni.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 2 leti po rešitvi vašega zahtevka.

(6)
Prijava napak pri delovanju spletne strani (obrazec za prijavo napak) 

Kaj: uporabniško ime, e-poštni naslov, gradivo, za katerega je poslana prijava napake, stran, s katere je poslana prijava napake, verzija brskalnika, verzija operacijskega sistema.

Zakaj: Navedene podatke potrebujemo za namene reševanja vašega zahtevka za odpravo napak in za ugotavljanje napak v delovanju naše programske opreme.

Pravna podlaga: Izvedba pogodbe o zagotavljanju storitve – da lahko izvedemo storitev omogočanja dostopa do e-gradiv in odpravimo morebitne napake na njej, moramo obdelati podatke, ki so označeni kot obvezni.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 2 leti po rešitvi vašega zahtevka.


II. Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam? 

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo poleg nas le naši pogodbeni obdelovalci, ki za nas vzdržujejo in zagotavljajo gostovanje naših spletnih strani.


III. Ali moje osebne podatke prenašate v tretje države ali mednarodnim organizacijam?

Za pošiljanje novic uporabljamo platformo MailChimp, s katero upravlja ameriško podjetje. Kadar vam bomo na vaš e-naslov posredovali sporočila, se bo izvajal omejen iznos osebnih podatkov (e-poštnih naslovov) v ZDA izključno za namen obveščanja po e-pošti.


IV. Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdelujete? 

Na vašo zahtevo vam bomo omogočili dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in njihov izpis. Prav tako vam lahko na zahtevo posredujemo informacije o namenu obdelave, vrstah in rokih hrambe zadevnih osebnih podatkov, posredovali vam bomo seznam uporabnikov, ki so jim bili osebni podatki posredovani, z navedbo, kdaj, na kateri podlagi in za kakšen namen.

Poleg tega imate pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in prenosljivosti svojih osebnih podatkov ter pravico do ugovora, kadar se vaši podatki obdelujejo zaradi uveljavljanja zakonitega interesa. Vse navedene pravice lahko uveljavljate tako, da svoj zahtevek pošljete na osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si ali nam pišete na Modrijan izobraževanje, d. o. o., OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.